case

Yhteistyöllä näkyviä tuloksia saksalaisessa pakkausalan yrityksessä

Kemira tarjoaa kemian alan osaamisen

Vuonna 2010 saksalaisen Eisenhüttenstadtin kaupungin talous sai piristysruiskeen, kun Propapier GmbH avasi paikkakunnalle pakkauskartonkitehtaan. Kemira teki tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja PM2-paperikoneen toimittaneen suomalaisen Metson kanssa. Kemiran tehtävänä oli toimittaa tehtaalle täyden palvelun kemikaalipaketti, joka sisälsi vedenkäsittelyn, retentioteknologian ja värinhallinnan.

PM2-paperikoneen tulokset ovat olleet alusta saakka vaikuttavia. Kemiran, Metson ja tehtaan yhteistyöstä on syntynyt hienosäädetty kone, jonka nopeus rikkoo maailmanennätyksiä ja mahdollistaa 95 %:n konetehokkuuden. Se on yksi toimialan teknologisesti edistyksellisimmistä paperikoneista.

Uusi teknologia vähentää ylipakkausta

Retentio- ja vedenpoistopolymeerit ovat olleet avainasemassa koneen tehokkuuden optimoinnissa ja prosessin vakauttamisessa. Vuonna 2012 PM2-koneen retentiojärjestelmää laajennettiin kattavien koeajojen jälkeen mikropartikkeliteknologialla, joka paransi edelleen koneen toimintaa, vähensi ratakatkoja ja mahdollisti puhtaamman vesikierron.

Toinen uutuus, joka otettiin käyttöön Eisenhüttenstadtin kuitutehtaalla, on edistyksellinen Next Generation -paperinvalmistusteknologia, joka tuottaa kevyempää mutta yhtä vahvaa paperia. Ympäristöedut ovat huomattavat. Raaka-aineita tarvitaan vähemmän, veden- ja energiantarve laskee ja pienempi neliömassa vähentää ylipakkausta. Uusi PM2 on edelläkävijä, kun jatkuvana tavoitteena on keventää pakkausmateriaaleja vahvuudesta tinkimättä.


Tehokas vedenkäsittely pienentää ympäristövaikutusta

Vedenkäsittely on merkittävä tekijä tehtaan ympäristötoiminnassa. Paperin valmistus nielee valtavasti vettä, ja prosessiveden tehokas kierrätys luo haasteita kemikaalijärjestelmälle. Kemira toi projektiin vesikemian osaamista hyvin tuloksin. Haittaaineiden käsittely kationisilla polymeereillä tekee prosessivedestä paljon puhtaampaa sekä vähentää saostumien muodostumista ja yleistä kemikaalien kulutusta. Tämän lisäksi lietteenkäsittely ja mikroflotaatioprosessin kemiallinen käsittely paransivat kuitusaantoa ja tuotteen laatua sekä alensivat jätteen määrää ja energiankulutusta.