case

Lietteen kuivatus ympäristönsuojelualueen ruoppausprosessissa

Santosin sataman laajennus

Brasilian kansainvälisen kaupan kasvu on lisännyt suurempien nykyaikaisten satamaterminaalien kysyntää. Vaikka Santosin satama onkin Latinalaisen Amerikan suurin satama ja maailman 50 suurimman joukossa, brasilialainen satamaterminaaliyritys Embraport on huomannut rahdinkäsittelyn lisääntyneen viime vuosien aikana niin, että se on joutunut toimimaan kapasiteettinsa ylärajoilla. Embraport onkin päättänyt parantaa satamainfrastruktuuria ja rakentaa Brasilian suurimman yksityisen multimodaaliterminaalin. 

Brasilian kaakkoisrannikolla sijaitsevan Santosin sataman sijainti on haasteellinen, koska sen vieressä on ympäristönsuojelualue. Pinta-alaltaan 680 000 m3:n laajuisen kanavan ruoppauksen tuli noudattaa ympäristömääräyksiä, ja liete piti kuivattaa mahdollisimman tehokkaasti ympäristövaikutuksen ja tarvittavan varastointialueen minimoimiseksi. 

Ympäristöystävällinen ratkaisu, jossa yhdistyvät kustannustehokkuus ja luotettava palvelu

Alueen sijainnin, investointivaatimusten ja ympäristörajoitteiden vuoksi Embraport valitsi projektiin brasilialaisen, geoputkia käyttävän insinööri- ja palveluyrityksen Allondan. Allonda teki yhteistyötä Kemiran kanssa löytääkseen parhaan tuotteen lietteen kuivattamiseksi geoputkiin ja käyttääkseen tuotetta optimaalisella tavalla kuivatustulosten parantamiseksi. 

Tuotteeksi valittiin Kemiran anioninen polyakryyliamidi Superfloc 8566, koska sen tehokas ja täysin automaattinen järjestelmä mukauttaa tuotteen lietteen ominaisuuksiin. Korkean tason myynti- ja tekniikkaosaamisen ansiosta niin tuoteprosessi kuin tuotteen toiminta oli nopeaa, helppoa ja luotettavaa, minkä ansiosta asiakas säästi rahaa ja ympäristövaikutus oli pienempi.