case

Hiilidioksidivapaata lämmitystä Joutsenossa

Päästöjen vähentäminen 4 000 tonnilla

Kemira Chemicals Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteisyritys FC Power Oy on aloittanut hiilidioksidivapaan lämmöntuotannon Joutsenon kaukolämpöverkostossa. Lokakuusta 2012 alkaen Joutsenon kaukolämmöntuotanto on perustunut Kemiran tuotantoprosesseissa syntyvän lämmön talteenottoon ja prosessin sivutuotteena syntyvän vedyn polttoon. Arvioiden mukaan FC Powerin tuottama hiilidioksidivapaa lämpö kattaa jopa 90 % Joutsenon kaukolämmön tarpeesta, johon aikaisemmin käytettiin fossiilista maakaasua. Tämän ansiosta Joutsenon taajama-alueen hiilidioksidipäästöt vähenevät 4 000 tonnilla vuodessa.

Vety tulevaisuuden polttoaineena

Lämmöntuotannossa tarvittavat laitteet asennettiin Joutsenon voimalaitokselle kesällä 2012. Vedyn laajamittainen hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa on hyvin harvinaista koko Euroopassa.

Vetyä pidetään tulevaisuuden polttoaineena, koska se on puhdasta ja kierrätettävää. Vety on myös hyvin ympäristöystävällistä, koska sen polttamisen lopputuotteena syntyy puhdasta vesihöyryä. Joutsenossa on tällä hetkellä Pohjoismaiden ainoa vetyä hyödyntävä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos. Se on hyvä esimerkki hajautetusta energiantuotannosta, joka on toteutettu paikallisesti ja ympäristöystävällisesti.