Hiilijalanjälki ja raportointi

Kemira on kehittänyt globaalin prosessin tuotteiden hiilijalanjäljen määrittämiseksi. Ensimmäiset pilottilaskelmat tehtiin vuonna 2011. Vuonna 2011 määriteltiin kahdeksan ja vuonna 2012 36 tuotteen hiilijalanjälki. Tuloksia on tutkittu asianomaisten yritysten ja tuotantolaitosten kanssa sen selvittämiseksi, mistä laskettujen tuotteiden hiilipäästöt johtuvat. Useimmissa tapauksissa raaka-aineyhdistelmä vaikuttaa merkittävästi Kemiran tuotteiden hiilijalanjälkeen, kun taas joissakin tapauksissa Kemiran oman tuotannon energiankulutus oli merkittävä hiilipäästöjen tuottaja.

Vuonna 2013 Kemira jatkaa tuotteiden hiilijalanjäljen määrittämistä liiketoimintojen pyynnöstä ja ottaa hiilijalanjäljet huomioon uusien tuotteiden kehittämisprosessissa.

Kemira seuraa tiiviisti ympäristöasioiden johtamisen standardisointityötä olemalla mukana Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n ympäristöasioiden hallinnan teknisessä komiteassa, jossa kehitetään esimerkiksi kansainvälistä tuotteiden hiilijalanjälkeä koskevaa ISO 14067 -standardia. Kemira tutkii myös vesijalanjäljen laskentaan liittyvien metodologioiden soveltamismahdollisuuksia tarkemmin.

Vuonna 2012 Kemira painotti mahdollisimman tarkkojen energiatehokkuutta ja ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportointia. Tämän myötä Kemiran luokitus Carbon Disclosure Project (CDP) -indeksissä parani merkittävästi niin tietojen raportoinnin kuin suorituskyvyn osalta.

Kemira on myös ryhtynyt moniin toimiin epäsuoran ilmastonmuutosvaikutuksen pienentämiseksi, erityisesti liikematkailun sekä liisatun ja hankitun kaluston osalta: Kemira suosii virtuaalisia viestintätyökaluja. Lisäksi konsernissa on matkustuspolitiikka, jolla pyritään minimoimaan matkustamista, sekä hankintapolitiikka energiatehokkaista kunnossapito- ja korjaustoiminnoista (MRO).