Kehitys toimipaikoilla

Ympäristöriskejä ja -vaikutuksia vähennetään toimipaikoilla jatkuvasti. Esimerkkejä vuoden 2012 aikana toteutetuista toimenpiteistä: