Vesitehokkuus

Verrattuna moniin asiakastoimialoihin, joiden tuotantoprosessit ovat erilaiset, ei Kemiran omissa toiminnoissa kulu runsaasti vettä. Kemiran tuotantolaitoksissa vettä käytetään pääasiassa jäähdytykseen ja prosessointiin, ja monissa tapauksissa sekä raaka-aineet että lopputuotteet sisältävät vettä. Prosessi- ja sadeveden uudelleenkäyttö toimii tehokkaasti monissa Kemiran tuotantolaitoksissa, joten jätevedenkäsittely paikan päällä on harvoin tarpeen.

vesitase_web.jpg

tuotantolaitokset_web.jpg

Tuotannon vesitehokkuuden parantaminen

Vuonna 2012 Kemira määritteli tuotannon vesitehokkuuden parantamisen yhdeksi yritysvastuusitoumuksistaan. Tehostamisprojekti käynnistetään ja suorituskykyindikaattorit määritellään vuonna 2013. Tavoitteena on analysoida nykytilanne ja määrittää vesitehokkuusohjelma vuoden 2014 loppuun mennessä.

#BARCHART#