Ympäristöasioiden johtaminen

Kemira on sitoutunut ehkäisemään ja minimoimaan toimintojensa haitallisia vaikutuksia ympäristöön, henkilöihin ja omaisuuteen sekä käyttämään luonnonvaroja säästävästi.

Kemira on onnistunut pienentämään ympäristövaikutustaan supistamalla tuotannon päästöjään yli 60 prosentilla viimeisen 15 vuoden aikana. Tämä on osittain liiketoiminnoissamme tehtyjen muutosten ansiota.

Konsernitason yritysvastuutavoitteiden lisäksi Kemira asettaa tehdaskohtaiset ympäristötavoitteet. Kemiran tuotantolaitosten ympäristötoiminnan parantamiseen kohdistuvat investoinnit perustuvat sisäisiin tarkastuksiin ja standardeihin sekä huolelliseen priorisointiin. Yksityiskohtaisten ympäristölupien noudattaminen on vähimmäisvaatimus.

Vuonna 2012 ei ilmennyt viranomaistoimintaan tai suuriin kustannuksiin johtaneita ympäristövaatimusten noudattamiseen liittyviä tapauksia.

Hallintajärjestelmät

Kemiran useimmissa toimipaikoissa on käytössä ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden hallintajärjestelmät (EHSQ), joiden tavoitteena on taata oman tuotannon ja toimitusketjujen korkeatasoinen hallinta. Viime vuosina Kemira on keskittynyt näiden järjestelmien käytön laajentamiseen maailmanlaajuisesti. ISO 9001- ja 14001- tai OHSAS 18001 -standardien mukaiset sertifikaatit omaavien tuotantolaitosten määrä kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2012 lopussa 59 prosentilla toimipaikoista on kaikki kolme standardia.

Sertifioiduilla toiminnoilla on merkittävä rooli Kemiran liiketoiminnan tulevaisuuden ja kilpailukyvyn varmistamisessa. Kemira tekee globaalin kumppaninsa LRQA:n kanssa yhteistyötä sertifikaattien hallinnassa sekä ulkoisissa tarkastuksissa ja arvioinneissa.

Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuva vaikutus

Kemiralla ei ole laajaa toimintaa alueilla, joilla luonnon monimuotoisuus olisi erityisen uhanalainen tai suojelun kohteena. Kemiran tuotantolaitokset sijaitsevat yleensä teollisuuspuistoissa tai muilla alueilla, joilla teollisuustoimintaa on ollut jo pitkään. Kolme tuotantolaitosta sijaitsee lähellä suojelualuetta Brasiliassa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Kemiran tuotanto ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi näihin suojelualueisiin.

Kemiralla on käynnissä saastuneen maaperän kunnostusohjelmia 11 toimipaikassa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Brasiliassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Kaikissa tapauksissa maaperä on pilaantunut jo aiemmin. Kunnostushankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Niihin liittyvät varaukset olivat yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. Suurin hanke on käynnissä Porissa, missä suljetaan käytöstä poistettuja läjitysalueita.